Rytel-Warzocha, A. „Referendum Konstytucyjne W Polsce W świetle Regulacji Konstytucyjnej I Kontrowersji powstałych Na Tle Praktyki Ustrojowej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 289-01, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3491.