Serzhanova, V., i E. Tuora-Schwierskott. „Wolność Sumienia I Wyznania W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 303-14, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3492.