Sokala, Andrzej. „Kilka Uwag Do Projektu Zmian W Kodeksie Wyborczym Z Listopada 2017 R”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 323-3, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3494.