Urbaniak, M. „Odmowa sporządzenia Skargi Konstytucyjnej Przez Profesjonalnego pełnomocnika Wyznaczonego Z urzędu”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 345-53, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3497.