Zalewski, W. „Detencja „terapeutyczna” – wątpliwości Konstytucyjne I Polityczno-Kryminalne W kontekście Ustawy O «bestiach»”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 371-88, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3499.