Zubik, M., J. Podkowik, i R. Rybski. „Prywatność. Wolność U Progu D-Day”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 391-08, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3501.