Bożyk, S. „Konstytucyjne Ramy Inicjatywy Ustawodawczej W Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 429-36, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3504.