Szymanek, J. „O Potrzebie Instytucjonalizacji Opozycji Parlamentarnej W Przepisach Regulaminu Sejmu RP”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 455-73, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3506.