Uziębło, P. „O Potrzebie Poszerzenia Parlamentarnych Praw Opozycji”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 475-88, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3507.