Ciapała, J. „Kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W Zakresie powoływania sędziów. Refleksje Krytyczne”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 493-06, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3508.