Piotrowski, R. „Polityka Zagraniczna a Dobro wspólne. Uwagi O zgodności Z Konstytucją RP Projektu Ustawowej Regulacji służby Zagranicznej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 537-63, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3512.