Grajewski, K. „Przedterminowe zakończenie Kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego W świetle Art. 12 § 1 Oraz Art. 111 § 1 I § 4 Nowej Ustawy O Sądzie Najwyższym”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 609-20, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3516.