Granat, M. „Wymogi Formalne Wniosku Do Trybunału Konstytucyjnego W Sprawie Badania celów Lub działalności Partii Politycznych”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 621-32, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3517.