Mikuli, P. „Doktryna konieczności Jako Uzasadnienie Dla Rozproszonej Kontroli konstytucyjności Ustaw W Polsce”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 635-48, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3518.