Szmyt, A. „Destrukcja Trybunału Konstytucyjnego W Polsce W świetle Opinii Komisji Weneckiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 649-65, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3519.