Domańska, Aldona. „Kilka Uwag Na Temat Immunitetu Rzecznika Praw Obywatelskich”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 669-77, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3520.