Kierończyk, P. „Konstytucja Litewska Na Tle Polskiej Ustawy Zasadniczej (porównanie ogólnych Cech, W Tym Katalogu Zasad Naczelnych)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 681-98, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3521.