Majkowska-Szulc, S. „Konsekwencje Naruszenia wartości Unii Europejskiej Na przykładzie Unicestwienia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego W 20 Lat Po Uchwaleniu Konstytucji RP”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 699-14, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3522.