Babicka-Wirkus, Anna, i Łukasz Wirkus. „Nowe Wyzwania Kuratorskiej Służby Sądowej. Przygotowanie Kulturowe kuratorów sądowych Do Pracy Z Obcokrajowcami”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(47)/2020, wrzesień 2020, s. 152-64, doi:10.26881/gsp.2020.3.09.