Lewna, Andrzej. „Kompensacyjny Charakter Instytucji Z Art. 46 § 1 k.k. A obowiązek sądu zasądzenia Odsetek Od Dnia wyrządzenia Szkody: Wyrok Sądu Apelacyjnego W Warszawie Z Dnia 5 września 2018 r., II AKa 211 18”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(47)/2020, wrzesień 2020, s. 220-9, doi:10.26881/gsp.2020.3.14.