Plata, Agnieszka. „Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Dziedzictwa Kultury «Ratyfikacja I Implementacja Konwencji UNIDROIT Z 1995 Roku. Kolekcje Prywatne: Perspektywa Historyczna I Prawna», Gdańsk, 6–7 Czerwca 2019 R”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(47)/2020, wrzesień 2020, s. 253-5, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5043.