Bąkowski, T. „Pod «brandem» k.p.a. I Poza Nim”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(46)/2020, czerwiec 2020, s. 23-38, doi:10.26881/gsp.2020.2.02.