Ostojski, Przemysław. „Przekształcenie Stosunku służbowego W Stosunek Pracy: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 1 Lipca 2019 r., I OPS 1 19”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(46)/2020, czerwiec 2020, s. 201-10, doi:10.26881/gsp.2020.2.13.