Drobny, Wojciech. „Konferencja Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk «Kodeks postępowania Administracyjnego Po Zmianach W Latach 2017–2019», Warszawa, 9 Października 2019 r.: Sprawozdanie”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(46)/2020, czerwiec 2020, s. 251-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5112.