Bąkowski, T. „Samorząd Terytorialny Jako użyteczny Element Ustrojowy państwa Z Punktu Widzenia Interesu Jednostki”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(45)/2020, marzec 2020, s. 9-19, doi:10.26881/gsp.2020.1.01.