Dolnicki, B. „Raport O Stanie Gminy (powiatu, województwa)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(45)/2020, marzec 2020, s. 20-34, doi:10.26881/gsp.2020.1.02.