Uziębło, P. . „30 Lat Partycypacji mieszkańców W Sprawowaniu władzy W Gminie”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(45)/2020, marzec 2020, s. 35-51, doi:10.26881/gsp.2020.1.03.