Bogusz, Mariusz. „Niedopuszczalność Skargi Konstytucyjnej Na Akt Prawa Miejscowego O Charakterze Generalno-Konkretnym (miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego): Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 6 Października 2004 r., SK 42 02”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(45)/2020, marzec 2020, s. 144-52, doi:10.26881/gsp.2020.1.10.