Vashkevich, A. . „«Niezależność» sądownictwa Na Białorusi: Teoria I Praktyka”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020, grudzień 2020, s. 41-55, doi:10.26881/gsp.2020.4.03.