Nakashidze, M. . „Współczesne Wyzwania stojące Przed niezależnością sądownictwa W Gruzji”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020, grudzień 2020, s. 67-89, doi:10.26881/gsp.2020.4.05.