Rytel-Warzocha, A. . „Aktualne Problemy władzy sądowniczej W Polsce”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020, grudzień 2020, s. 90-105, doi:10.26881/gsp.2020.4.06.