Simion, M. . „Odpowiedzialność majątkowa rumuńskich sędziów”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020, grudzień 2020, s. 106-18, doi:10.26881/gsp.2020.4.07.