Szmyt, A. . „Okoliczności Zastosowania Art. 7 Ust. 1 Traktatu O Unii Europejskiej W Sprawie praworządności W Polsce”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020, grudzień 2020, s. 119-2, doi:10.26881/gsp.2020.4.08.