Birmontiene, T. . „Nowelizacja Konstytucji Rosyjskiej Z 2020 R. – Zmiana Konstytucji Czy Jej Upadek?”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020, grudzień 2020, s. 130-49, doi:10.26881/gsp.2020.4.09.