Fickentscher, T. . „Wymagania dotyczące Delegowania Suwerennych Praw Na Unię Europejską, Czyli Tzw. Formalna Kontrola Transferu: Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 13 Lutego 2020 r., FCC 2 BvR 739/17”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020, grudzień 2020, s. 153-60, doi:10.26881/gsp.2020.4.11.