Grajewski, K. . „Dysfunkcjonalność Krajowej Rady Sądownictwa W Polskim Systemie Ustrojowym Po Zmia- Nach Ustawowych: Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej Oraz Pracy I Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Z Dnia 23 Stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020, grudzień 2020, s. 161-9, doi:10.26881/gsp.2020.4.12.