Gajda, A. . „Prawo żądania Ujawnienia Danych Osobowych Podmiotu naruszającego Dobra Osobiste W Internecie Jako Element Prawa Do sądu: Uchwała Sądu Najwyższego Z Dnia 6 Sierpnia 2020 r., III CZP 78/19”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020, grudzień 2020, s. 170-7, doi:10.26881/gsp.2020.4.13.