Bernat, Maciej. „Realizacja Znamion występku Rozpijania małoletniego: Wyrok Sądu Apelacyjnego W Gdańsku Z Dnia 23 Lipca 2015 r., II AKa 236 15”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(44)/2019, grudzień 2019, s. 100-1, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5231.