Kowalczyk, Beata J. „Rhodian Law As a Prototype of the Claim for Damage”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(43)/2019, listopad 2019, s. 203-15, doi:10.26881/gsp.2019.3.16.