Rosas, Allan. „The Enlarged Scope of the EU’s Common Commercial Policy”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 25-44, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5260.