Symonides, J. . „Czy «ogólne Zasady Prawa Uznane Przez Narody cywilizowane» Są źródłem Prawa Miedzynarodowego Publicznego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 45-55, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5261.