Wiśniewski, A. . „Proporcjonalność I Fair Balance W Orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 57-70, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5262.