Jasudowicz, . T. . „Meandry Demokracji I Dobrej Wiary W Systemie Europejskiej Konwencji Praw człowieka - W Poszukiwaniu Zdrowego Nurtu”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 87-111, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5264.