Sandorski, J. ., i A. . Zbaraszewska. „Standardy Ochrony osób Starszych I niepełnosprawnych W Orzecznictwie międzynarodowym”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 155-92, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5267.