Kardos, G. . „The European Charter for Regional or Minority Languages: Some of it’s Characteristics and the Future of Supervisory Mechanism”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 193-0, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5269.