Wypych-Żywicka, A. . „Jeszcze O godziwości Emerytury”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 229-38, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5272.