Balwicka-Szczyrba, M. ., i Łukasz . Balwicki. „Ochrona Dzieci Przed Biernym Paleniem wyrobów Tytoniowych W świetle Regulacji Prawnych”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 239-4, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5273.