Kowalska, R. . „Czynności konsulów Na Wniosek organów Wymiaru sprawiedliwości - Stary Model opierający Się Na Potrzebie Zmian”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 251-72, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5274.