Hannikainen, L. . „Russia and International Law”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 273-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5275.