Zajadło-Węglarz, P. . „R2P – Nowy Paradygmat Prawa międzynarodowego?”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 285-99, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5276.